ELNÄT

 

Elnät
Vårt uppdrag
Bromölla Energi & Vattens uppgift är att transportera el till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. Vi ansvarar också för mätningen av hur mycket el du har använt. Våra nätkunder har tecknat elavtal med ett 60-tal olika elhandelsbolag.

Hos oss är strömavbrott sällsynta
Nedgrävda kablar
Så gott som alla våra kablar ligger under jord vilket innebär att vi har ett mycket driftsäkert nät. Just därför har vi har vi också mycket få och korta strömavbrott.
Bemanning dygnet runt
Genom vår samarbetspartner Olofströms Kraft AB finns alltid beredskap ifall det skulle bli elavbrott. Driftspersonalen har jour 24 timmar om dygnet om något skulle inträffa. Skulle du få strömavbrott är du alltid välkommen att anmäla felet till Bromölla Energi & Vatten. Vi är alltid bemannade genom vår samarbetspartner, dygnet runt, året om.
Kontrollera detta innan du ringer oss
Om du saknar ström och ringer för att anmäla det, är det några saker vi brukar be dig kontrollera, t.ex. att dina säkringar är hela. Bor du i lägenhet bör du börja med att anmäla felet till vaktmästaren eller vicevärden.


  AKTUELLT

2019-09-13 08:27
Planerat elavbrott
Onsdag 18/9 mellan 10:00 och 12:00 har vi ett planerat elavbrott som påverkar kunder på Norreskogsvägen. Berörda kunder kommer att få information i brevlådan om detta.

 
  Ändring på din faktura!
Energiskatten flyttas till elnätsföretaget.
Ditt totala pris blir detsamma men fakturorna blir annorlunda.

» Läs mer

  Ska du gräva på tomten?
Innan du gräver gå in på
www.ledningskollen.se och anmäl ditt ärende.
 
Samarbete med
Kraftringen Energi

Kraftringen Energi och Bromölla Energi & Vatten har ett avtal om långtgående samarbete.

Samarbetet berör bl.a.
- Rollen som anvisningsleverantör
- Övriga elleveranser
- Kundinformationssystem
- Inköp och säkring av nätförluster