FJÄRRVÄRME
Fjärrvärme
Fjärrvärme är en verksamhet inom Bromölla Energi & Vatten. Vi levererar miljövänlig energi för värme och varmvatten till ca 1500 hushåll samt ca 60 företag och kommunala inrättningar i Bromölla. Vi har för närvarande 270 kundanläggningar och värmer upp så gott som alla större fastigheter i Bromölla plus 220 villor.

Spillvärme från Stora Enso
Värmen till nätet kommer från Stora Ensos fabrik i Nymölla via en 5 km lång distributionsledning till Bromölla tätort. Genom samarbetet med Stora Enso tas överskottsvärme som uppstår i deras tillverkningsprocess om hand.

 

Tryggt och säkert
Idag täcks värmebehovet i nätet till ca 95% per år av leveranserna från Stora Enso. Vid planerade och oplanerade avbrott har vi egna reservkraftverk och vi har avancerade övervakningssystem som larmar jourpersonal dygnet runt.

 
Miljövänligt
Den största delen av värmen vi köper från Stora Enso består av miljövänligt biobränsle. Jämfört med oljeeldning innebär detta att fjärrvärmen i Bromölla har minskat utsläppen till luften av betydande grad.

- Svaveldioxidutsläppen har minskat med 65% eller 13 ton/år.
- Koldioxidutsläppen har minskat med 50% eller ca 8 400 ton/år
- Kväveoxidutsläppen har minskat 60% eller ca 10 ton/år.

Den positiva miljöpåverkan har varit en stor faktor för en fjärrvärmeetablering i Bromölla och en starkt bidragande orsak till att Svenska Fjärrvärmeföreningen utsåg Bromölla Fjärrvärme AB till årets fjärrvärmeföretag i Sverige år 2001.

Bromölla Fjärrvärme AB har byggt upp ett fjärrvärmesystem som ersätter
6 000 m3 olja per år. Oljan har ersatts av miljövänligt biobränsle genom samarbetet med Stora Enso.


  AKTUELLT