Felanmälan
Kontorstid kl 8.00-16.00
Elnät/Fjärrvärme 0456-622 500
Vatten & avlopp 010-211 97 00
Övriga tider
Elnät/Fjärrvärme 0456-622 577
Vatten & avlopp 010-211 97 90
Slamtömning
Malmberg Miljöhantering AB
Tel 044-780 19 50

SMS-tjänst för
driftsinformation

Här kan du anmäla/avanmäla vår SMS avisering.
Du får ett SMS vid driftsavbrott, störningar och annat viktigt som berör dig.
» SMS-tjänst

 

Kontakta oss
Besöksadress:
Storgatan 40
295 31 BROMÖLLA
Tel: 0456-622 500, fax: 0456-622 599

» Karta

Postadress:
Bromölla Energi & Vatten AB
295 31 BROMÖLLA

Växel/Debitering/Kundservice:
Tel: 0456-622 500
E-post:

Personal
OBSERVERA att e-postadresserna endast är avsedda att underlätta vid direktkontakt med personen.
De är inte officiella kontaktvägar. Vi kan heller inte garantera att posten läses av varje dag.
Officiella kontakter hänvisas till företagets växel enligt ovan.Ekonomichef, Mikael Kristiansen
Tel: 0456-622 503


Teknisk chef, Anders Johnsson
Tel: 0456-622 508


Fjärrvärmechef, Eric Johnsson
Tel: 0456-622 506


Elnätschef, Bo Undemar
Tel: 0454-980 61