KUNDSERVICE

Fakturor
Vår kundservice fakturerar alla våra konsumtionsavgifter.
Förutom vatten/avlopp och elnätsavgifter fakturerar vi även följande:

• Fjärrvärme på uppdrag av Bromölla Fjärrvärme AB.

• Renhållningsavgifter på uppdrag av Bromölla kommun.

Vi fakturerar samtliga våra kunder varje månad.
Vår kredittid är 20 dagar från fakturadatum.
Vid försening utgår lagstadgad dröjmålsränta.