VATTEN & AVLOPP

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från gator, torg, parker, gårdar och tak. Dagvattnet leds i separata rör direkt till en sjö eller ett vattendrag, med eller utan rening.

Översvämningar
Ibland drabbas någon av översvämning i källare och på gator och torg. Den vanligaste orsaken är regn som är så kraftiga att ledningssystemet inte klarar att transportera bort vattnet. På vissa platser finns därför s.k. utjämnings-magasin för att undvika översvämningar vid kraftiga regn.

Systemen är normalt dimensionerade för regn som är så kraftiga att de återkommer med intervall på mellan två och tio år.

 

  Om du råkar ut för översvämning
- Begränsa om möjligt skadans omfattning.
- Anmäl översvämningen till eget försäkringsbolag och Bromölla Vatten.
- Försök konstatera hur vattnet tagit sig in i fastigheten.
- Ev. skadeståndsanspråk till följd av översvämningen skall ställas till fastighetens försäkringsbolag.
Broschyr om
ÖVERSVÄMMNING I KÄLLARE
Ladda ner pdf (1.5 Mb)