VATTEN & AVLOPP

Dricksvatten
Varje person i Bromölla kommun använder ca 200 liter vatten per dygn. Vatten till att duscha, bada, tvätta, diska, laga mat, spola i toaletten etc. Vi behöver vatten varje dag – friskt, rent vatten.


Vi använder ca 200 liter vatten per person och dygn.

Hur skyddas ditt vatten?
Om grundvattnet skulle bli förorenat tar det mycket lång tid, ofta flera generationer, innan det blir rent igen. Därför är det mycket viktigt att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Runt varje vattentäkt finns det därför ett skyddsområde där särskilda regler gäller för att vattnet inte ska förorenas av skadliga ämnen, t.ex. bensin, gödsel eller bekämpnings-medel. Inom skyddsområdet övervakas miljöfarliga verksamheter extra noga. Det kan därför t.ex. vara förbjudet att hantera olja och bensin eller att anlägga jordvärme inom området.

Bor man inom ett vattenskyddsområde ska man inte handskas med kemikalier som kan medföra spill på marken. En liten mängd olja som når grundvattnet förstör miljoner liter vatten. Det gäller därför att vara särskilt uppmärksam om man t.ex. reparerar bilen eller mopeden.

 

  Varifrån kommer ditt dricksvatten?
I Bromölla kommun kommer allt dricksvatten från naturligt grundvatten, som är det bästa vatten man kan få. På andra platser där grundvatten saknas måste man använda ytvatten från sjöar och vattendrag.

Grundvatten har många fördelar. Det har små mängder organiska ämnen och få bakterier.
Det har också ett bra naturligt skydd mot föroreningar som filtreras bort när vattnet rinner genom marken.

Dricksvattnet i Bromölla
kommun pumpas upp ur bergborrade grundvatten-brunnar i närheten av vattenverken.
En brunn kan vara 50-100 meter
djup och ge 1-30 liter i sekunden.