VATTEN & AVLOPP

Ledningsnät
Ledningarna kräver ett ständigt underhåll.
De ska spolas och rensas på olika sätt för att för att fungera och hålla i många år. De flesta ledningarna är av betong men idag lägger man mest plaströr. I Bromölla kommun arbetar vi med fortlöpande undersökning av näten, bl.a. med hjälp av videokamera som kan krypa i rören och filma dem inifrån. Under 1980-talet har det också utvecklats allt fler smidiga tekniska lösningar för att förnya ledningar inifrån utan att behöva gräva upp dem.

 

  Underhåll och förnyelse av ledningsnäten
Va-nätet är ett omfattande system på över 360 km rör varav:
- 150 km dricksvattenledningar
- 125 km spillvattenledningar
- 90 km dagvattenledningar