VATTEN & AVLOPP

Ledningsnät
Transport av avloppsvatten
Avloppsvattnet transporteras från dig i separata ledningar som oftast är s.k. självfallsledningar, d.v.s. ledningarna ligger i lutning så att vattnet rinner av sig självt till reningsverket med hjälp av tyngdkraften. Tryckledningar förekommer också, i de pumpas vattnet framåt.

 

  Pumpstation