VATTEN & AVLOPP

Ledningsnät
Dricksvattentransport
När dricksvattnet lämnar vattenverket, pumpas det via ett vattentorn eller en trycktank i ledningar till hushåll, industrier, simhallar, skolor och andra vattenkonsumenter.

I hushållen använder vi mest vatten på morgnarna när vi duschar och på kvällarna när de flesta av oss använder disk- och tvättmaskiner. Vattentorn och andra vattenmagasin behövs för att klara variationerna i förbrukning och tryck under dygnet. De behövs även som reserv för t.ex. brandsläckning och strömavbrott. Vid långvariga strömavbrott kan vattenverken drivas med mobila elverk.

Ledningarna måste skötas regelbundet. De ska spolas och rensas på olika sätt, så att dricksvattnet inte försämras från vattenverket till din vattenkran.

 

  Pumpstation