VATTEN & AVLOPP

Priser och bestämmelser

Här hittar du information om VA-taxa och bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen.
 

ABVA

I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av den kommunala VA-anläggningen) finns alla regler som gäller mellan dig som abonnent och Bromölla Energi & Vatten som är huvudman för den Allmänna VA-anläggningen.

» ABVA-foldern kan du läsa här. (pdf 150 kb)

 

VA-taxa 2018

I Bromölla kommun är vatten- och avloppsverksamheten helt avgiftsfinansierad, det innebär att den varken är finansierad av skattemedel eller vinstdrivade. Utan det är det som du betalar i vatten och avloppsavgift (även kallad VA-taxa) som används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

VA-taxan innehåller två delar:
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet.

Brukningsavgiften faktureras löpande och är uppdelad i två delar; en fast årskostnad och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.


Från och med den 1 januari 2018 höjs de fasta och rörliga brukningsavgifterna för vatten- och avlopp i hela Bromölla kommun, enligt beslut på Kommunfullmäktige 171030. Detta för att ge möjlighet att behålla vår goda kvalitet på dricksvattnet och minska miljöpåverkan genom att bygga ut kommunalt VA och förnya befintliga ledningar.
Höjningen innebär drygt 163 kr mer per månad för en normal villafastighet.


Fast avgift normalvilla 5632:-/år
Rörlig avgift 24:-/m3


» VA-Taxan för 2017 kan du läsa i sin helhet här. (pdf 0,5 Mb)

 
 
  Dokument

» VA-taxa

» ABVA


  Information angående vattenavstängningar

Planerade vattenavstängningar ska beställas minst 5 arbetsdagar innan de ska utföras på telefonnummer 0456-622500

Bokningsbara tider
• Måndag-Torsdag: 08:00-13:00
• Fredag samt dag före helgdag utförs inga vattenavstängningar

Uppgifter som ska lämnas av beställaren
• Adress där avstängningen ska ske
• Kontaktperson
• Telefonnummer
• Önskat datum och klockslag för avstängningen