VATTEN & AVLOPP
 
Ny råvattenledning för att säkra framtida
vattenförsörjning.

Under februari 2014 kommer Bromölla Energi & Vatten påbörja anläggandet av en ny råvattenledning från ett nytt brunnsområde som är upprättat i sydöstra delen av Bromölla.

Den nya råvattenledningen kommer att bli ca 2 km lång och korsa delar av
centrala Bromölla med start i sydost.


Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på vissa delar av anläggningssträckorna.


 


  Pågående projekt
2013-12-17
» Råvattenledning