VATTEN & AVLOPP
Tips
Konstig smak och lukt
Spola ur systemet om det stått oanvänt en tid. Hjälper inte det så kontakta oss. Dricksvatten är det livsmedel som är mest kontrollerat. Om ett fel upptäcks meddelas konsumenterna omedelbart, t.ex. via lokalradion om vad som hänt och vad man bör göra.
Missfärgat vatten
Kan bero på att rost från ledningen följer med vattnet efter en reparation eller om fastigheten stått oanvänd en tid. Det är i regel inte hälsovådligt, men spola en stund tills vattnet blir klart igen så är det ingen fara.
Vitt vatten
En orsak kan vara luft i ledningen. Spola en stund och avvakta. Är problemet kvar efter ett dygn kontakta va-verket som då behöver avlufta huvudledningen.
Kalkbeläggningar
Kastruller och värmeapparater kan få kalkbeläggningar då kalk i vattnet löses ut. Kalka av med lämpligt avkalkningsmedel eller ättiksyra. Se apparatens bruksanvisning
Vattenförbrukningen
Kontrollera vatten-mätarens sifferverk när du får din va-räkning.
Då upptäcks läckor och otäta kranar i fastigheten. En läckande wc-stol kan t.ex. ge onödigt stor förbrukning. Fyll alltid i avläsnings-kortet och skicka tillbaka det till kommunen.
Vattenskyddsområde
Om något händer inom ett vattenskyddsområde ska du larma räddningstjänsten på tel. 112 ! Olyckor med tankbilar, kemikalietransporter eller annat kan förstöra grundvattnet som här är vårt dricksvatten.