VATTEN & AVLOPP

Tips
Källsortera i badrummet!
Spola aldrig ner kemikalier eller skräp i toaletten eller avloppet.
Spola bara ner sådant som har passerat genom kroppen, och så toalettpapperet förstås. Ställ in en papperskorg i badrummet och släng övrigt avfall där.
Välj alltid miljömärkta disk-, tvätt- och rengöringsmedel!
Dosera alltid efter vad som står på förpackningen.

Undvik att tvätta bilen på din garageinfart!
Helst gör du det på en bensinstation. Då går inte tvättvattnet orenat ut i vattendragen.
Spola rätt!
Kemikalier som t.ex. lacknafta eller bomullstussar med aceton, lösningsmedel, färgrester, bensin snus, fimpar och liknande försvårar reningsprocessen och bidrar med föroreningar i slammet och miljön. Lämna dem till kommunens miljöstation.

Skräp som t.ex. tops, bindor, kondomer och nylonstrumpor kan fastna i ledningar och pumpar och orsaka stopp i ledningssystemet.
 
Källsortera i badrummet!
Tänk på att inte överdosera
tvätt- och diskmedel!
Spola bara ner det som passerat
kroppen plus toalettpapper!