VATTEN & AVLOPP

VA-Systemet
Vi pumpar upp ditt dricksvatten från brunnar i naturen.
För att få bästa vattenkvalitet behandlas dricksvattnet i ett av kommunens fem vattenverk innan det leds i dricksvattenledningar till hushåll och industri. När vattnet används spolas det ut i avloppet.
Det nedsmutsade avloppsvattnet renas i reningsverket innan det lämnas tillbaka till det naturliga kretsloppet.

  Vattnets kretslopp
Vattnet cirkulerar i ett evigt kretslopp. Det faller ner på jorden som nederbörd. En del silas ner genom marken och bildar grundvatten. Resten bildar bäckar och vattendrag som rinner ut i havet. Av solens värmestrålning avdunstar det från land och hav och bildar moln som återigen ger nederbörd i ett evigt kretslopp.