VATTEN & AVLOPP
Vattenkvalité
Hårt eller mjukt vatten?
Ett vatten kallas hårt när det innehåller större mängder av mineralerna kalcium och magnesium. Ett mineralrikt vatten, det vill säga ett hårt vatten, anses vara ett hälsosamt dricksvatten som skyddar mot flera sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar m.m.

Med en hög kalciumhalt är dock risken för kalkavlagringar i installationer och då främst i varmvattensystem större, varför avkalkning då kan behövas göras oftare än med ett mjukare vatten. Ett mjukt vatten kan ibland vara mer aggressivt (ledningsangripande).

Ett mjukt vatten kräver lägre tvättmedeltillsats än ett hårt, vid dosering av tvättmedel följ därför de rekommendationer som finns på paketet.
Vattenkvalité
Vattnet i Bromölla kommun har mestadels en hårdhet på 10-13° dH

I Näsum och Nymölla är vattnet mjukare med en hårdhet på 7-8° dH.


Dricksvattenkvalitén i Bromölla Kommun
Ort pH Hårdhet Kalcium Magnesium Järn Fluorid
  -   °dH mg/l mg/l mg/l mg/l
Bromölla 7,9 11 81 1,4 <0,05 0,16
Näsum 7,9
11 81 1,4 <0,05 0,16
Axeltorp 7,9
11 81 1,4 <0,05 0,16
Drögsperyd 8,3
10,2 58 9,2 <0,02 <0,1
Nymölla 8,5
8 50 4,5 <0,02 0,37
Gualöv 7,9
11 81 1,4 <0,05 0,16
Råby 7,9
11 81 1,4 <0,05 0,16
Valje 7,5 12,7 87 2,4 <0,02 <0,2
             
 
  Dricksvatten kontrolleras
Dricksvatten klassificeras som livsmedel och vattenverken drivs som en livsmedelsindustri. Regelbunden provtagning av vattnet sker hela vägen från källan till kranen i köket. Proverna analyseras sedan på godkända laboratorium enligt livsmedelsverkets bestämmelser. Klor, pH-värden och grumlighet mäts också automatiskt. Vid minsta fel går larmet till jourhavande personal, dygnet runt.

Om du har egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattenkvaliteten. Bromölla Vatten kan däremot hjälpa dig med rådgivning.