VATTEN & AVLOPP

Vattenverken
Behandling av grundvatten
Grundvattnet som pumpats upp ur brunnarna har ofta en bra kvalitet men kan ändå behöva behandlas innan det används som dricksvatten.

Hur grundvatten behandlas beror helt på vattnets kvalitet och kan därför skilja mellan de olika vattenverken. Råvattnet kan innehålla oönskade ämnen som järn, mangan och olika gaser som måste tas bort innan det används som dricksvatten.

Våra fem grundvattenverk förser ca 10 000 personer i kommunens hushåll och industrier med rent dricksvatten. Totalt produceras nästan en miljon m3 dricksvatten per år. Detta blir dagligen ca 200 liter per person.


Luftning
Grundvattnet måste luftas om det innehåller för höga halter kolsyra eller andra gaser.
Oxidation av järn och mangan
Innehåller grundvattnet höga halter av järn eller mangan så bildas bruna eller svarta beläggningar. Järn och mangan tas bort genom oxidation med t.ex. luft och kaliumpermanganat.
pH-justering
Vattnets surhetsgrad, pH-värdet, kan ibland behöva justeras genom att tillsätta något basiskt ämne. I ett dricksvatten ska pH vara mellan 7,5 och 8,5.
Filtrering
Sand används som filter för att avskilja partiklar som bildas vid luftning och oxidation. Samtidigt minskas mängden organiskt material och antalet bakterier i vattnet.
Desinfektion
Grundvatten i Bromölla kommun innehåller så lite mikroorganismer att det inte behöver desinfekteras.
 
 
Bromölla Vattenverk
Pumpar
Luftning